Wieści pedagoga

Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Społeczność szkolna
Oddziały przedszkolne
Dokumenty szkoły
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty EFS
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony
Twoje dane - Twoja sprawa

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anita Kaczmarek

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

  •  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegą.

  •  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

  •  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

  •  Chciałbyś pomagać innym, nie wiesz, w jaki sposób to zrobić.

  •  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

  •  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  •  Do pedagoga szkolnego może zwrócić się każdy uczeń.

  •  Pedagog oferuje zrozumienie, pomoc oraz dyskrecję.

                          Zapraszam także Rodziców!

Jeżeli macie Państwo kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi, chcecie podzielić się spostrzeżeniami na temat wychowania, funkcjonowania dzieci w szkole, w domu, kontaktów z nauczycielami, kolegami, wspólnie zastanowimy się jak rozwiązać niepokojącą sytuację.

Pedagog wskaże instytucje, które mogą udzielić specjalistycznej pomocy, skieruje tam jeżeli wymaga tego sytuacja. Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wtorek: 8.30 - 10.00, 11.00 - 13.00, 13.30 - 14.00

Środa: 8.30 - 13.30

Czwartek:8.30 - 10.00, 11.00 - 12.00, 13.00 - 14.30

Piątek: 8.30 - 10.00

Świetlica socjoterapeutyczna-co uzasadnia jej funkcjonowanie?

W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, dzieci mające problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź zaniedbania środowiska. Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Jednak istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz dostarczyć doświadczeń korekcyjnych. Terapeutyczna rola zajęć grupowych polega, przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń, zabaw, na organizowaniu takich sytuacji, które dostarczą dziecku nowych doświadczeń i pozwolą wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania.

Rola osoby prowadzącej polega na wytworzeniu atmosfery życzliwości, ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawiają się zachowania destrukcyjne. W swojej pracy prowadzący swoim zachowaniem modeluje zachowanie jej członków, kieruje się zasadami: afirmacji, otwartości, istnienia norm.

Dzieci z klas I-III, w wywiadach z wychowawcami, zostały zdiagnozowane i część z nich zakwalifikowano do grup socjoterapeutycznych. Grupa I skupia dzieci nieśmiałe, wycofane, gorzej odnajdujące się w zespołach klasowych i z nimi realizowany jest program mający na celu budowanie poczucia pewności siebie, dostrzegania swoich mocnych stron, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Grupę II tworzą dzieci nadpobudliwe, z dozą agresji, przekraczające normy zachowań obowiązujące na gruncie szkolnym. Program zajęć tej grupy bazuje na zagadnieniu właściwej komunikacji interpersonalnej, radzeniu sobie w sytuacji stresu, umiejętności rozpoznawania i panowania nad emocjami negatywnymi.

Zajęcia każdej grupy odbywają się raz w tygodniu, po zajęciach lekcyjnych, w trakcie pobytu dzieci na świetlicy szkolnej. Właściwie dobrane metody pracy, jak zabawa, drama, inscenizacje, burza mózgów, techniki plastyczne i bajki oraz ćwiczenia relaksacyjne wpływają na atrakcyjność zajęć, co pozwala na uzyskanie pozytywnego nastawienia do nich uczestników grup, co z kolei wpływa na zaangażowanie dzieci i umożliwia realizację założonych celów.

Prowadząca zajęcia: A. KaczmarekData ostatniej aktualizacji: 2015-10-12 20:25